Česky
English
по-рускы
Slovensky
Deutsch
Français
Italiano
Espanol
Polski

kde nás najdete

člen skupiny Sindatgroup

člen Asociace zkušeben vysokého napětí (zkušebna č. E28)

držitel certifikátu systému kvality ISO 9001

PRO 8 s.r.o.

Kompletní dodávky elektro

Kompletní dodávky elektro Zhotovení nových nebo rekonstruovaných investičních celků. Realizace v rozsahu dle předložené projektové dokumentace resp. v rozsahu požadovaném zákazníkem v rámci platných právních předpisů a norem. Nabízíme kompletní služby zahrnující analýzu stávajícího stavu, zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost, realizaci dodávek (vlastní výroba, nákup), demontáže a ekologické likvidace materiálu, montážní činnost, revize, účast při uvedení do provozu. Dodávky zajišťujeme i do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Nový výrobek

Jednopólová fázovací souprava 856.012-040 pro jmenovité napětí sítě od 6 do 35 kV. Jedná se o alternativu k fázovací soupravě 855.003-024. Více informací o jednopólové fázovací soupravě...

Rozváděče

Rozváděče Výroba rozváděčů do rozváděčových skříní vlastní výroby (nerezové, schválené standardy, průmyslové, speciální, atypické pro doplnění při rekonstrukcích), ale i do skříní nakoupených v souladu s danou specifikací.

Dielektrické ochranné pomůcky

Dielektrické ochranné pomůcky Výroba a dodávky dielektrických a ochranných pomůcek pro práci na elektrickém zařízení. Zkratovací soupravy NN, VN, VVN. Zkoušečky VN a VVN. Záchranné háky, kleště, manipulační tyče.

Služby

Analýzy sítě, projektová a inženýrská činnost, opravy a rekonstrukce rozvoden, práce na CNC soustruhu, prodej elektromateriálu, opravy ochranných pomůcek, zkoušky na zkušebně VVN, poradenské služby, revize.

kontakty

obchodní oddělení
tel.: 46 682 4930
46 682 4931
fax: 46 682 3939
pro8@pro8.cz

Kvalita, životní prostředí a BOZP

Veškeré činnosti ve společnosti probíhají v certifikovaném integrovaném systému managementu. Společnost je držitelem certifikátů kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009, systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008. PRO 8 uzavřela  smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM.

Aktuality

Zkušebna VVN

Naše zkušebna VVN č.E28, která je členem Asociace zkušeben vysokého napětí, úspěšně absolvovala kontrolu způsobilosti ke zkušební činnosti. Na základě této kontroly jsme obdrželi Osvědčení ke zkušební činnosti . Proto nadále můžeme všem našim zákazníkům nabízet periodické kontroly dielektrických ochranných pomůcek.

 

IMS – Integrovaný systém managementu

Naše společnost úspěšně absolvovala recertifikaci systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 a systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005. Zároveň jsme systém managementu doplnili o shodu s požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Certifikační audit  provedla společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Zobrazit certifikáty >>

 

Nová sekce OOPP

Provedli jsme úpravu v sekci Ochranné pomůcky. Vytvořili jsme nový oddíl OOPP – Osobní a ochranné pracovní prostředky s důrazem na Ochranu hlavy a obličeje proti úrazu elektrickým proudem. Více! >>>

 

Zkratovací souprava pro Irodely

Doplnili jsme výrobní program ve zkratovacích soupravách o soupravu používanou pro výsuvné skříňové rozváděče 12 a 25 kV – IRODEL.

Zkratovací souprava pro IRODEL

Zkratovací souprava pro IRODEL.

 

Rozváděče

Nabízíme zákazníkům výrobu rozváděčů NN v širokém spektru provedení. Zašlete poptávky na naše obchodní oddělení. Kontaktovat >>>

nové stránky

Dálkový monitoring

Nabízíme vlastníkům fotovoltaických elektráren dálkový monitoring výkonu FVE. Naši pracovníci jsou certifikováni pro instalaci zařízení Solar-Log™

 

Nový výrobek

Uvedli jsme na trh nový výrobek.

Fázovací souprava

Jednopólovou fázovací soupravu 856.012-040 pro jmenovité napětí sítě od 6 do 35 kV. Jedná se o alternativu k fázovací soupravě 855.003-024. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat! >>>

 

Spolupráce se společností
EKO-KOM

PRO 8 je zapojeno v Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem F00110373.

 

Kde nás najdete ?

Pro lepší orientaci jsme nafotili několik fotografií vjezdu do areálu společnosti, snad Vám pomohou k lepší orientaci Najdete nás >>>