Česky
English
по-рускы
Slovensky
Deutsch
Français
Italiano
Espanol
Polski

kde nás najdete

člen skupiny Sindatgroup

člen Asociace zkušeben vysokého napětí (zkušebna č. E28)

držitel certifikátu systému kvality ISO 9001

Produkty a služby

Kompletní dodávky elektro

Zhotovení nových nebo rekonstruovaných investičních celků. Realizace v rozsahu dle předložené projektové dokumentace resp. v rozsahu požadovaném zákazníkem v rámci platných právních předpisů a norem. Nabízíme kompletní služby zahrnující analýzu stávajícího stavu, zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost, realizaci dodávek (vlastní výroba, nákup), demontáže a ekologické likvidace materiálu, montážní činnost, revize, účast při uvedení do provozu. Dodávky zajišťujeme i do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Rozváděče

Výroba rozváděčů do rozváděčových skříní vlastní výroby (nerezové, schválené standardy, průmyslové, speciální, atypické pro doplnění při rekonstrukcích), ale i do skříní nakoupených v souladu s danou specifikací.

Dielektrické ochranné pomůcky


Kompletní vybavení rozvoden dle platných norem včetně poradenské služby. Dodávky dalších, u nás nevyráběných ochranných pomůcek předepsaných do kompletního vybavení (např. dielektrické rukavice, obuv, koberec...). Periodické přezkušování již užívaných pomůcek v souladu s platnými předpisy na vlastní zkušebně VVN (viz certifikát). Opravy pomůcek a následné přezkoušení.

Služby poskytované i samostatně

Kvalita, životní prostředí a BOZP

Veškeré činnosti ve společnosti probíhají v certifikovaném integrovaném systému managementu. Společnost je držitelem certifikátů kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009, systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 s systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008. PRO 8 uzavřela  smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM.

Na více informací se můžete podívat v záložce certifikáty >>>