Česky
English
по-рускы
Slovensky
Deutsch
Français
Italiano
Espanol
Polski

kde nás najdete

člen skupiny Sindatgroup

člen Asociace zkušeben vysokého napětí (zkušebna č. E28)

držitel certifikátu systému kvality ISO 9001

Zdravotnická skříňka

Označení: 008.013

Popis:

Zdravotnická skříňka - Povinnost mít na pracovišti lékárničku stanovuje zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve smyslu pozdějších změn a doplňků. Dle směrnice Rady EU č. 89/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (která je zakomponována v nařízení vlády č. 101/2005 Sb.), prostředky první pomoci musí být navíc dostupné na všech místech, kde to vyžadují pracovní podmínky. Prostředky musí být vhodným způsobem označené a snadno přístupné. Zdravotní skříňka je dodávána včetně typizované náplně.

Dokumenty:
vlaječka CS Katalog - pro8 Vybavení rozvodnyCZ.pdf
flag EN Catalog - pro8 ElectricStationEquipmCatalog - tEN.pdf
Zdravotnická skříňka - 008.013.jpg