Česky
English
по-рускы
Slovensky
Deutsch
Français
Italiano
Espanol
Polski

kde nás najdete

člen skupiny Sindatgroup

člen Asociace zkušeben vysokého napětí (zkušebna č. E28)

držitel certifikátu systému kvality ISO 9001

Bezpečnostní tabulky

Označení: 008.017

Popis:

Bezpečnostní tabulky – Sada bezpečnostních tabulek pro elektrotechniku. Použití bezpečnostních tabulek je dáno bezpečnostními předpisy obecně, místními provozními a bezpečnostními přepisy a pracovními postupy. Vybavení pracoviště bezpečnostními tabulkami patří mezi základní požadavky pro zajištění BOZP. Tabulky jsou vyrobeny z elektroizolačního materiálu. Na požádaní lze dodat i tabulky kovové (vhodné např. na oplocení, dveře, ap.). Standardní sada obsahuje tyto tabulky:

„Vysoké napětí - životu nebezpečno“ - 2ks
„Pozor - pod napětím“ - 2ks
„Pozor – zpětný proud“ - 2ks
„Pozor – uzemněno“ - 2ks
„Pozor – systém ... pod napětím“ - 2ks
„Jen zde pracuj“ - 2ks
„Nezapínej na zařízení se pracuje“ - 2ks
„Východ“ - 2ks
„První pomoc při úrazu elektrickým proudem“ - 1ks
„Důležitá telefonní čísla“ – 1 ks

Dokumenty:
vlaječka CS Katalog - pro8 Vybavení rozvodnyCZ.pdf
flag EN Catalog - pro8 ElectricStationEquipmCatalog - tEN.pdf
Bezpečnostní tabulky - 008.017.jpg