Česky
English
по-рускы
Slovensky
Deutsch
Français
Italiano
Espanol
Polski

kde nás najdete

člen skupiny Sindatgroup

člen Asociace zkušeben vysokého napětí (zkušebna č. E28)

držitel certifikátu systému kvality ISO 9001

Skříně US, OCEP, RST

Popis:

Kompenzační rozváděče jsou určeny pro kompenzaci spotřeby jalové energie na hodnotu induktivního účiníku v rozmezí 0,95-1.
V závislosti na rozsahu a charakteru spotřeby elektrické energie může být kompenzace řešena jako centrální, skupinová a individuální, resp. jako kombinace jednotlivých typů kompenzací. Při návrhu kompenzačního zařízení doporučujeme vycházet z měření jakosti sítě. V sítích bez výskytu vyšších harmonických se používají standardní řešení kompenzačních rozvaděčů. V sítích s výskytem vyšších harmonických, tj. tam kde se v technologickém zařízení výroby vyskytují polovodičově řízené prvky, je nutné použít tzv. hrazené (chráněné) kompenzační rozváděče.
Kompenzační rozváděče jsou dodávány v rozvaděčových skříních typu US resp. OCEP, které svými parametry pokrývají široké spektrum požadavků kladené na provedení daného typu zařízení.
Variantou proti dodávce nových kompenzačních rozvaděčů je montáž nové výzbroje do stávajících rozvaděčových skříní.
Výzbroj rozvaděčů je velmi individuální v závislosti na specifikaci zákazníka. Prvky použité v kompenzačních rozvaděčích jsou speciálně konstruované pro daný účel.
rozváděčové skříně
.. OCEP závěsné rozváděče, US – volně stojící nebo řadové rozváděče, vestavění kompenzační části např. do rozváděče RST
kondenzátory
.. válcové, autoregenerační kondenzátory s přetlakovou pojistkou a vybíjecím odporem
tlumivky
.. ochranné tlumivky pro tzv. chráněné sítě s vyšším podílem harmonických proudů
stykače
.. vysoce odolné speciální stykače s odporovým spínáním
jištění kompenzačních stupňů
.. pojistkové odpínače
jištění rozváděče
.. pojistkové odpínače, výkonové jističe
regulátory
.. 6-ti nebo 12 –ti stupňové digitální regulátory (analogové, impulsní) řízené procesorem, s funkcemi umožňující komunikaci s energetickým hospodářstvím.

Při návrhu kompenzačního zařízení doporučujeme vycházet z měření jakosti sítě. V sítích bez výskytu vyšších harmonických se používají standardní řešení kompenzačních rozvaděčů. V sítích s výskytem vyšších harmonických, tj. tam kde se v technologickém zařízení výroby vyskytují polovodičově řízené prvky je nutné použít tzv. hrazené (chráněné) kompenzační rozváděče.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Výzbroj rozváděče je daná specifikací zákazníka.
Jmenovité napětí:
.. 230/400 V, 50 Hz, TN-C-S
Jmenovitý proud:
.. do 2000 A (v závislosti na typu použité skříně)
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
.. základní - izolací, krytím, přepážkami
.. při poruše - automatickým odpojením od zdroje, ochranné pospojení

Dokumenty: