Česky
English
по-рускы
Slovensky
Deutsch
Français
Italiano
Espanol
Polski

kde nás najdete

člen skupiny Sindatgroup

člen Asociace zkušeben vysokého napětí (zkušebna č. E28)

držitel certifikátu systému kvality ISO 9001

Zemnící sonda se zábranou ke zkratovacím soupravám VN

Označení: 865.026

Popis:

Zemnící sonda je určena jako doplněk k přenosným zkratovacím a zemnícím soupravám a slouží k vytvoření a zabezpečení náhradního zemnícího bodu u zařízení o jmenovitém napětí do 35 kV u soustav s nepřímo uzemněným nebo přímo uzemněným uzlem. Používá se tam, kde není k dispozici uzemněná neživá část elektrického zařízení. Zemnící sonda se používá zejména pro zemnění vrchních vedení nebo na přizemnění vedení v místě pracoviště, při souběhu nebo křížení více vedení. Zemnící sonda se skládá z tyčové kovové sondy a Cu zemnícího lana. Sonda je povrchově i mechanicky upravena pro zatlučení do země a je opatřena šroubovým spojem pro připevnění zemnícího lana. Zemnící lano je zakončeno kabelovými oky pro připojení na zemnící sondu resp. na zemnící lano zemnící a zkratovací soupravy. Příslušenstvím sondy je zábrana, tvořená čtyřmi kovovými nosníky a ochranným lanem. Zemnící sonda je určena pro použití ve venkovních instalacích za normálních klimatických podmínek. Zemnící sonda je vyrobena v souladu s ČSN EN 61230, IEC 1230, PNE 359705 a DIN 46235. Po dohodě s výrobcem je možné dodat zemnící sondu v nestandardním provedení.

Dokumenty:
vlaječka CS Katalog - pro8 865.026CZ.pdf
Zemnící sonda se zábranou ke zkratovacím soupravám VN - 865.026_01.jpg