Česky
English
по-рускы
Slovensky
Deutsch
Français
Italiano
Espanol
Polski

kde nás najdete

člen skupiny Sindatgroup

člen Asociace zkušeben vysokého napětí (zkušebna č. E28)

držitel certifikátu systému kvality ISO 9001

Rozváděče vlastní spotřeby

Označení: Energetika

Popis:

Základem rozváděčů vlastní spotřeby jsou skříně typu US.
Technologická náplň rozváděčů (výkonové a elektroinstalační prvky) je dána specifikací dle projektové dokumentace zákazníka (výkonové jističe, pojistkové odpínače, elektroinstalační jističe, pomocná relé, stykače, atd.) a je montována na montážní lišty.

Ovládací a signalizační část je umístěna na dveřích rozváděče a obvykle zahrnuje:
• aktivní schéma se signalizací stavu spínacích prvků
• tlačítka a přepínače
• digitální multifunkční měřící přístroje
• analogové měřící přístroje
Vodiče jsou uloženy v montážních drátovacích žlabech. Ovládací a napájecí kabely jsou ukončeny na řadových svorkovnicích.

Rozváděče vlastní spotřeby AC
Rozváděče slouží k jištění napájení AC obvodů silových zařízení, pohonů spínacích prvků a elektroinstalace elektrických stanic (vn a vvn). Napájení rozváděčů vlastní spotřeby je zpravidla zajištěno ze dvou, na sobě nezávislých zdrojů, a je vybaveno tzv. automatickým záskokem. V případě poruchy hlavní napájecí sítě zajistí záskokový automat odpojení napájení od hlavního zdroje a připojení k záložnímu zdroji. Po obnovení hlavní napájecí sítě zajistí zpětné připojení k hlavnímu zdroji.
Výzbroj zpravidla tvoří výkonové jističe, pojistkové odpínače, elektroinstalační jističe, stykače, pomocná relé a měřící a signalizační prvky.

Rozváděče vlastní spotřeby DC
Rozváděče slouží k jištění napájení DC ovládacích a signalizačních obvodů, obvodů ochran, nouzového osvětlení a ostatních DC zařízení v elektrických stanicích (vn a vvn).
Rozváděč je zpravidla napájen ze dvou zdrojů a je rozdělen do více přípojnic s možností vzájemného propojení přes DC přepínače. Výzbroj zpravidla tvoří pojistkové odpínače, měniče DC/DC, pomocná relé a měřící a signalizační prvky.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovité napětí:
.. 24 ÷ 230 V AC, 50 Hz
.. 24 ÷ 220 V DC
Krytí:
.. IP43/00
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
.. základní - krytím, přepážkami, izolací
.. při poruše - automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním
Materiál provedení:
.. ocelový U profil, černý plech (lakovaný)

Dokumenty:
Rozváděče vlastní spotřeby - R110kV_NáchodBabí.jpg Rozváděče vlastní spotřeby - R110kV_Poříčí.jpg