načítání

Certifikáty

Veškeré činnosti ve společnosti probíhají v certifikovaném integrovaném systému managementu. Společnost je držitelem certifikátů kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016, systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2016 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN ISO 45001:2018. PRO 8 uzavřela  smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM.

 

Politika kvality, životního prostředí a BOZP ve společnosti PRO 8 s.r.o.

  • Naším prvořadým cílem je spokojený zákazník.
  • Obchodní jméno PRO 8 s.r.o. je synonymem dokonalosti v technickém řešení a kvalitě provedení výrobku, komplexnosti služeb a solidnosti v jednání.
  • Získali jsme a neustále upevňujeme významné postavení mezi českými firmami v oblasti výroby elektrických zařízení, montáží a služeb v energetice a rozšiřujeme svou působnost i v rámci EU a dalších světových zemí.
  • Budeme šetrní k životnímu prostředí, zajišťovat prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví. V těchto oblastech budeme dodržovat právní předpisy a jiné požadavky, ke kterým se společnost zavázala.