načítání

Ochranné pomůcky

Výroba a dodávky dielektrických ochranných a pracovních pomůcek pro práci na elektrickém zařízení

  • zkratovací soupravy NN, VN, VVN,
  • zkoušečky VN a VVN,
  • záchranné háky, kleště, manipulační tyče.

Kompletní přehled ochranných pomůcek – ke stažení

Kompletní vybavení rozvoden dle platných norem včetně poradenské služby. Dodávky dalších, u nás nevyráběných ochranných pomůcek předepsaných do kompletního vybavení (např. dielektrické rukavice, obuv, koberec…). Periodické přezkušování již užívaných pomůcek v souladu s platnými předpisy na vlastní zkušebně VVN (viz certifikát >>>). Opravy pomůcek a následné přezkoušení.