načítání

Skříňové rozváděče pro průmysl a energetiku

(typ US – univerzální skříně, rozváděče vlastní spotřeby, distribuční rozváděče, skříně ochran)

Univerzální skříně

Rozváděče typu US jsou univerzální NN rozváděče o jednom nebo více polích s přístrojovou náplní podle specifikace zákazníka. Jsou určeny především pro průmysl, stavebnictví a energetiku. Mohou být dodávány po jednom poli nebo je lze sestavovat do různých kombinací jednotné hloubky. Skříně typu US jsou vždy konstrukčním základem pro níže uvedené rozváděče. Rozváděče jsou konstruovány a vyráběny dle norem ČSN EN 61 439-1 ed.2, ČSN EN 61 439-2 ed.2

Rozváděče vlastní spotřeby AC

Rozváděče slouží k jištění napájení AC obvodů silových zařízení, pohonů spínacích prvků a elektroinstalace elektrických stanic (VN a VVN)

Rozváděče vlastní spotřeby DC

Rozváděče slouží k jištění napájení DC ovládacích a signalizačních obvodů, obvodů ochran, nouzového osvětlení a ostatních DC zařízení v elektrických stanicích (VN a VVN).

Skříně ochran

Skříně jsou určeny pro osazení energetických ochran vedení a transformátorů, automatik regulace transformátorů a tlumivek, komunikačních prvků a prvků souvisejících s provozem ochran v elektrických stanicích VN a VVN. Jsou standardně dodávány s prosklenými předními dveřmi.

Ovládací rozváděče

Ovládací rozváděče jsou určeny pro ovládání a signalizaci spínacích zařízení v prostorách vnitřních rozvoden VN. Sestavy US rozváděčů jsou rovněž určeny pro napájení technologických zařízení a stavební elektroinstalaci.

Technické údaje

Jmenovité napětí: do 3×400/230 V, 50 Hz, do 220 V DC
Jmenovitý proud hlavních přípojnic: max. 2500 A pro IP00, max. 1600 A pro IP4x
Zkratová odolnost rozváděče: max. 73 kA/1 s u sběrnicového systému
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: samočinným odpojením od zdroje
Krytí rozváděče: IPxx/20 nebo IPxx/20, kde IP 00 – rámové provedení, IP 40 – panelové provedení, IP 43 – skříňové provedení
Konstrukce: svařený ocelový rám z „U“ profilu 35x35x3 mm nebo šroubovaný z děrovaných profilů
Opláštění: ocelový plechu tl. 1,5 mm (event. 2 mm)
Povrchová úprava: práškovou barvou (RAL – dle specifikace)

Základní rozměry [mm]:

šířka: 600, 700, 800 mm
výška: 2000 mm (lze doplnit podstavcem nebo nástavbou)
hloubka: 300, 400, 500, 600, 700, 800 mm

Ovládací rozváděč VN rozvodny 35 kV

Ovládací rozváděč VN rozvodny 10 kV

Ovládací rozvaděč kobky transformátoru

Sestava ovládacích rozváděčů

Rozváděče vlastní spotřeby AC

Skříň ochran a měření

Sestava skříní ochran

Sestava US skříní – rozvodna NN

US skříně – vnitřní výbava

Sestava US skříní – přívody horem