načítání

Naše služby

Zhotovení nových nebo rekonstruovaných investičních celků. Realizace v rozsahu dle předložené projektové dokumentace resp. v rozsahu požadovaném zákazníkem v rámci platných právních předpisů a norem. Nabízíme kompletní služby zahrnující analýzu stávajícího stavu, zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost, realizaci dodávek (vlastní výroba, nákup), demontáže a ekologické likvidace materiálu, montážní činnost, revize, účast při uvedení do provozu. Dodávky zajišťujeme i do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Služby poskytované i samostatně

 • analýzy parametrů sítě
 • projektová a konstrukční činnost
 • inženýrská činnost
 • opravy a rekonstrukce rozvoden a objektů s elektrickým vybavením
 • montážní práce elektro
 • strojní výroba
 • práce na CNC soustruhu (obráběcí plně automatizované centrum)
 • prodej elektromateriálu
 • opravy dielektrických ochranných pomůcek
 • provádění zkoušek na zkušebně VVN
 • poradenské služby v oblasti energetiky, měření a regulace a automatizace
 • revize elektrického zařízení

KVALITA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BOZP

Veškeré činnosti ve společnosti probíhají v certifikovaném integrovaném systému managementu. Společnost je držitelem certifikátů kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016, systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2016 s systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008. PRO 8 uzavřela  smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM.

Na více informací se můžete podívat v záložce certifikáty >>>