načítání

Kompenzační rozváděče

Kompenzační rozváděče jsou určeny pro kompenzaci spotřeby jalové energie na hodnotu induktivního účiníku v rozmezí 0,95-1. V závislosti na rozsahu a charakteru spotřeby elektrické energie může být kompenzace řešena jako centrální, skupinová a individuální, resp. jako kombinace jednotlivých typů kompenzací. Při návrhu kompenzačního zařízení doporučujeme vycházet z měření jakosti sítě. V sítích bez výskytu vyšších harmonických se používají standardní řešení kompenzačních rozvaděčů. V sítích s výskytem vyšších harmonických, tj. tam kde se v technologickém zařízení výroby vyskytují polovodičově řízené prvky, je nutné použít tzv. hrazené (chráněné) kompenzační rozváděče.

Kompenzační rozváděče jsou dodávány v rozvaděčových skříních typu US resp. OCEP (závěsná), které svými parametry pokrývají široké spektrum požadavků kladené na provedení daného typu zařízení.

Variantou proti dodávce nových kompenzačních rozvaděčů je montáž nové výzbroje do stávajících rozváděčových skříní. Lze zvolit i variantu vestavění kompenzační části do rozváděče RST.

Výbava rozváděčů:

kondenzátory: válcové, autoregenerační kondenzátory s přetlakovou pojistkou a vybíjecím odporem
tlumivky: ochranné tlumivky pro tzv. chráněné sítě s vyšším podílem harmonických proudů
stykače: vysoce odolné speciální stykače s odporovým spínáním
jištění kompenzačních stupňů: pojistkové odpínače
jištění rozváděče: pojistkové odpínače, výkonové jističe
regulátory: 6-ti nebo 12 –ti stupňové digitální regulátory (analogové, impulsní) řízené procesorem, s funkcemi umožňující komunikaci s energetickým hospodářstvím.

Kompenzační rozváděč ve skříni US
Kompenzační rozváděč ve skříni US
Hrazená kompenzace – tlumivky a kondenzátory
Hrazená kompenzace – kondenzátory, tlumivky
Kompenzace ve skříni RST
Kompenzace ve skříni RST – zadní pohled