načítání

Skříně měření

(maloodběr, velkoodběr, podružné měření)

Univerzální skříně měření (USM)

Jsou určeny pro umístění přístrojů k měření spotřeby elektrické energie, převážně u velkoodběratelů. Konstrukce skříně je speciálně řešena pro osazení měřidla spotřeby elektrické energie a dalších přístrojů (modem, ovládací relé, oddělovací optočleny). Jako atypické provedení lze vyrobit i USM pro zazdění do otvoru

Typy skříní

USM-ES3/O                    oceloplechová, plné dveře, lakovaná (nástřik práškovou barvou), vnitřní
USM-ES3/O-W              oceloplechová, prosklené dveře, lakovaná (nástřik práškovou barvou), vnitřní
USM-ES3/N                    nerezová, plné dveře, venkovní
USM-ES3/N-W              nerezová, prosklené dveře, venkovní

 

Elektroměrové rozváděče (ERZ)

Elektroměrové rozváděče jsou určeny pro umístění přístrojů k měření spotřeby elektrické energie, převážně u maloodběratelů. Konstrukčně je rozváděč řešen jako venkovní, pro umístění do výklenků ve zdi nebo do zděných pilířů. Standardní výzbroj rozváděče tvoří úchyty pro upevnění elektroměru a přijímače HDO, hlavní jistič, jistič ovládání, ochranná svorkovnice a řadové svorkovnice pro silové a ovládací obvody. Vnitřní zapojení a provedení rozváděče je provedeno v souladu s požadavky distribučních společností. Na přání zákazníka může být upravena nástřikem práškovou barvou. Pro rodinné domy lze doplnit dvířky HUP (hlavní uzávěr plynu) stejných rozměrů a provedení.

Typy skříní

ERZ/N                   nerezová, plné dveře (na požadavek lze provést nástřik práškovou barvou – lakovaná)
ERZ/O                   oceloplechová, plné dveře, lakovaná (nástřik práškovou barvou)

 

Univerzální skříně měření (USM) – pro 2 měření

Typy skříní

USM-ES3-2M/O            oceloplechová, plné dveře, lakovaná (nástřik práškovou barvou), vnitřní
USM-ES3-2M/O-W     oceloplechová, prosklené dveře, lakovaná (nástřik práškovou barvou), vnitřní
USM-ES3-3M/N            nerezová, plné dveře, venkovní
USM-ES3-2M/N-W     nerezová, prosklené dveře, venkovní

 

ERZ/N
Panel ERZ
ERZ pohled zezadu
USM-ES3/O-W
Panel USM-ES3/O-W
USM-E3S
Sestava ERZ a HUP v pilíři
USM-ES3-2M/O-W