načítání

Zkušebna VVN

Člen asociace zkušeben VN

Zkoušky ochranných pomůcek: kusové jsou prováděné na každé nově vyráběné dielektrické ochranné pomůcce podle příslušné normy, provedení zkoušky prokazuje plomba s datem zkoušky připevněná na pomůcce periodické jsou prováděné pravidelně po třech letech na st a ss zkoušečkách napětí, fázovacích soupravách, vypínacích tyčích, pojistkových kleštích, záchranných hácích a manipulačních tyčích.