OOPP-BOZP

Bezpečnost práce

Osobní ochranné a pracovní prostředky (OOPP) jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit v pracovní činnosti a musí splňovat požadavky nařízení vlády č.21/2003 Sb., které je prováděcím předpisem zákona č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky.

Správné vybavení OOPP patří mezi základní předpoklady pro dodržování zásad BOZP.

 

Dokument 5 pokynůke stažení

Dokument Kvalifikaceke stažení

Dokument BOZPke stažení

Dokument Nebezpečí elektrického obloukuke stažení

Dokument Bezpečnost především ke stažení

První pomoc při úrazu elektrickým proudemke stažení