Zdravotnická skříňka

Objednací číslo: 008.013

Povinnost mít na pracovišti lékárničku stanovuje zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve smyslu pozdějších změn a doplňků. Dle směrnice Rady EU č. 89/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (která je zakomponována v nařízení vlády č. 101/2005 Sb.), prostředky první pomoci musí být navíc dostupné na všech místech, kde to vyžadují pracovní podmínky. Prostředky musí být vhodným způsobem označené a snadno přístupné. Zdravotní skříňka je dodávána včetně typizované náplně.

Pozn.: Vyobrazené výrobky se mohou vzhledově lišit od aktuálně dodávaných výrobků. Zboží je nakupováno podle současné nabídky na trhu ve shodné cenové relaci.