Zemnící sonda se zábranou ke zkratovacím soupravám VN 38,5 kV

Objednací číslo: 865.026

Zemnící sonda je určena jako doplněk k přenosným zkratovacím a zemnícím soupravám a slouží k vytvoření a zabezpečení náhradního zemnícího bodu u zařízení o jmenovitém napětí do 35 kV u soustav s nepřímo uzemněným nebo přímo uzemněným uzlem. Používá se tam, kde není k dispozici uzemněná neživá část elektrického zařízení. Zemnící sonda se používá zejména pro zemnění vrchních vedení nebo na přizemnění vedení v místě pracoviště, při souběhu nebo křížení více vedení. Zemnící sonda se skládá z tyčové kovové sondy a Cu zemnícího lana. Sonda je povrchově i mechanicky upravena pro zatlučení do země a je opatřena šroubovým spojem pro připevnění zemnícího lana. Zemnící lano je zakončeno kabelovými oky pro připojení na zemnící sondu resp. na zemnící lano zemnící a zkratovací soupravy. Příslušenstvím sondy je zábrana, tvořená čtyřmi kovovými nosníky a ochranným lanem. Zemnící sonda je určena pro použití ve venkovních instalacích za normálních klimatických podmínek. Zemnící sonda je vyrobena v souladu s ČSN EN 61230, IEC 1230

a DIN 46235. Po dohodě s výrobcem je možné dodat zemnící sondu v nestandardním provedení.

 

Katalogový list 865.026 CZke stažení

Description

Délka sondy: 1 230 mm
Průměr tyče sondy: 28 mm
Délka tyče zábrany: 1 100 mm
Průměr tyče zábrany: 12 mm
Průřez zemnícího lana: 25 mm2
Délka zemnícího lana: 12 000 mm
Průměr ochranného lana: 8 mm
Délka ochranného lana: 16 000 mm
Hmotnost soupravy: 11 kg
Klimatická třída: normál  -25°C až +55°C

Mohlo by se Vám líbit…